Er det en krænkelse at gengive andres fotografi i et ugeblad uden tilladelse?
Ja, det vil det oftest være.
I en sag, som UBVA behandlede, havde et dansk ugeblad genbrugt et fotografi uden at have fået tilladelse af den landmand, der havde taget billedet. Landmanden havde tidligere givet en forening lov til at bruge hans billede på deres hjemmeside. Ugebladet mente, at hjemmesiden havde stillet billedet vederlagsfrit til rådighed for de besøgende, og at ugebladet derfor måtte bruge billedet. Landmanden sendte efterfølgende ugebladet en faktura på 2.000 DKK for brugen af fotografiet. Ugebladet afviste at betale med henvisning til tilladelsen fra hjemmesiden.

UBVA vurderede, at landmanden havde ophavsret til fotografiet.

Landmandens tilladelse til at lade hjemmesiden bruge billedet betød ikke, at hjemmesiden dermed også havde fået lov til at lade andre bruge billedet. Ugebladet havde derfor ikke fået gyldig tilladelse til at bruge fotografiet. Det var derfor en ophavsretskrænkelse at ugebladet brugte fotografiet.

UBVA fandt landmandens faktura rimelig, og henstillede til ugebladet, at det betalte beløbet.


Besvaret d. 01-09-2005
AC Sagsnummer: 200500613

Print