Hvilke frembringelser beskyttes ikke af ophavsretsloven?


Må man gerne videregive oplysninger om tøj, som man har set på TV, såsom mærke og hvor det kan købes?
En person henvendte sig til UBVA, da han gerne ville lave en hjemmeside, hvorpå han skriver hvilke mærker som pænt tøj fra eksempelvis programmet X-factor har, og hvor tøjet kan købes. Han var dog i tvivl om, hvorvidt han måtte dette.

UBVA fortalte at sådanne oplysninger ikke er ophavsretligt beskyttet, og at der således ikke var noget til hinder for at videregive sådanne oplysninger.

UBVA fortalte dog også, at der kunne komme andre regelsæt i spil, såfremt personen ønskede at anvende hjemmeside til et erhvervsmæssigt formål. Såfremt hjemmesiden anvendes erhvervsmæssigt skal man bl.a. overholde reglerne i markedsføringsloven, samt reglerne i varemærkeloven, hvis man gengiver andres varemærker.Besvaret d. 23-02-2016
AC Sagsnummer S-2016-192


Kan tal og oplysninger også være beskyttet af ophavsretten?
En uddannelsesinstitution ønskede at bruge nogle oplysninger om gennemsnitsindkomst og ledighed for kandidater fra den pågældende uddannelse, som var blevet offentliggjort i et grafisk udformet skema på et nyhedsmedies hjemmeside, i et fremstød for uddannelsen på institutionens Facebook-side. Det fremgik af skemaet, at kilderne til de anførte tal (indkomst og ledighed) var Akademikerne og CEPOS, og at skemaet var fremstillet af nyhedsmediet. UBVA vejledte om, at de konkrete taloplysninger ikke var beskyttet af ophavsret, men at den konkrete grafiske fremstilling af skemaet måtte antages at være det. Uddannelsesinstitutionen kunne derfor godt gengive selve de faktiske oplysninger - men ikke den konkrete grafiske fremstilling - i et fremstød på Facebook.

Besvaret d. 25-03-2017
AC Sagsnummer 2017-225